Laatste nieuws

HET BESTUUR VAN WIJKVERENIGING ANGELSLO ZOEKT met spoed TWEE BESTUURSLEDEN

De gemeente Emmen vindt een goed contact tussen de gemeente en de bewoners in de verschillende dorpen en wijken erg belangrijk. Een onmisbare schakel tussen de gemeente en de inwoners zijn de Erkende Overlegpartners. Wijkvereniging Angelslo is zo’n erkende...Lees verder

18
Okt

Informatieve bijeenkomst begeleiding statushouders

De Stichting INLIA ( Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven t.b.v. Asielzoekers ) heeft samen met het COA ( Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers ) en een aantal Drentse gemeenten een TussenVoorziening ( TuVo ) gerealiseerd t. b. v. statushouders. De...Lees verder

update verbindingspark

Op 4 november zal er door het college van burgemeester en wethouders een besluit worden genomen over de realisering van het verbindingspark. (v.m.camping). Opgemerkt kan worden dat begonnen zal worden met fase 1 en 2,te weten opschonen van begroeiing/opslag...Lees verder